Insolvenční správce je osoba vykonávající podle zákona činnost směřující k řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením způsoby k uspořádaní majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. 

Kontakt

Ing. Tomáš Poláček
Na Hradbách 18, 702 00 Moravská Ostrava
604 256 496
DIČ CZ6110240323