Vymezení některých pojmů:

 • insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení,
 • insolvenčním návrhem je u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 • majetková podstata je majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů,
 • přihláškou pohledávky je procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení,
 • insolvenčním rejstříkem je veřejný informační systém s údaji podle insolvenčního zákona.

Úpadek

     Dlužník je v úpadku, jestliže má

 • více věřitelů a 
 • peněžité závazky pod obu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
 • tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost)
Způsoby řešení úpadku
 • motorium
 • konkurs
 • reorganizace
 • oddlužení

Kontakt

Ing. Tomáš Poláček
Na Hradbách 18, 702 00 Moravská Ostrava
604 256 496
DIČ CZ6110240323