Posuzování úpadku, či hrozícího úpadku.

Výkon funkce insolvenčního správce.

Komplexní služby a poradenství fyzickým osobám v oddlužení.

Kontakt

Ing. Tomáš Poláček
Na Hradbách 18, 702 00 Moravská Ostrava
604 256 496
DIČ CZ6110240323